Thời hạn chịu lãi suất khi thi hành án chậm

Việc không thanh toán nợ tại thời điểm bản án có hiệu lực và thuộc lỗi của người phải thi hành án, nếu việc thanh toán nợ kéo dài thì vẫn phải chịu mức lãi suất theo Tòa án quy định

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!