Chữa cháy

Quyền hạn và trách nhiệm của người chỉ huy chữa cháy được quy định tại Điều 38 Luật phòng cháy và chữa cháy được QH nước CHXHCN Việt Nam khóa X thông qua ngày 29/6/2001

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!