Việc đăng ký kết hôn đối với người dân tộc thiểu số

Điều 8 Nghị định số 32/2002/NĐ-CP ngày 27/3/2002 của Chính phủ quy định việc áp dụng Luật HN & GĐ đối với các dân tộc thiểu số thì việc đăng ký kết hôn của người dân tộc thiểu số cũng hoàn toàn giống như việc đăng ký kết hôn của người Kinh. Nếu người dân thuộc các dân tộc vùng sâu, vùng xa thì đ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!