Các đối tượng và điều kiện được giám định lại thương tật

Các đối tượng và điều kiện được giám định lại thương tật được quy định tại Thông tư liên tịch số 20/2000/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 20/9/2000 về việc giám định lại thương tật đối với người bị thương và giám định lại khả năng lao động đối với bệnh binh...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!