Quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình dùng nước công trình thuỷ lợi

Quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình dùng nước công trình thuỷ lợi được quy định tại Điều 17 Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thuỷ lợi ngày 31/8/1994

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!