Thử xét văn hóa, văn học bằng ngôn ngữ học\

Sách trình bày những nghiên cứu về mối quan hệ giữa văn học và văn hóa Việt Nam; giải thích thần thoại Việt Mường, ảnh hưởng của văn học Pháp ở Việt Nam trên cơ sở văn hóa... giới thiệu văn hóa Hy Lạp - một trong sáu nền văn hóa lớn của thế giới...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Phan Ngọc
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Thanh niên, 2000
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 895.922 Th550x
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn