Lịch sử ra đời Nhà Trắng: Tư liệu\

Bài viết giới thiệu về lịch sử ra đời của Nhà Trắng nơi cư ngụ và làm việc chủ yếu của các tổng thống Mỹ; nơi hơn 200 năm nay được xem là biểu tượng của Tổng thống Mỹ, Chính phủ Mỹ và người dân Mỹ từ thời sơ khai, sống sót qua hỏa hoạn và giới thiệu về kiến trúc của nó cụ thể là Chái Tây và Chái Đôn...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Châu Yên
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!