Cần đưa vấn đề minh bạch tài sản vào Luật Chống tham nhũng

Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 2-2005, sau khi nghe các thành viên phủ trình bày báo cáo về chương trình xây dựng pháp luật, Thủ tướng Phan Văn Khải đã chỉ đạo: cần đưa vấn đề minh bạch tài sản vào Luật chống tham nhũng...

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!