Kỷ niệm sinh nhật lần thứ 77 Vua Thái Lan Phumiphôn Ađundađệt\

Đức vua Phumiphôn Ađundađệt của Thái Lan đã có rất nhiều cống hiến lớn lao cho đất nước trong suốt 58 năm trị vì và được nhân dân suy tôn là " Đại Hoàng đế thứ hai yêu quý" . Nhân dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 77 của ông, tác giả thay mặt bà con Việt Kiều Thái Lan tỏ lòng biết ơn nhà vua đ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Ngô, Vĩnh Bao
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!