Trích dẫn APA

Nguyễn, V. C. Hơn 20 năm, một kiến nghị của 24 nhà khoa học bị rơi vào lãng quên.

Chicago Style Citation

Nguyễn, Văn Chiển. Hơn 20 Năm, Một Kiến Nghị Của 24 Nhà Khoa Học Bị Rơi Vào Lãng Quên.

Trích dẫn MLA

Nguyễn, Văn Chiển. Hơn 20 Năm, Một Kiến Nghị Của 24 Nhà Khoa Học Bị Rơi Vào Lãng Quên.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.