Hơn 20 năm, một kiến nghị của 24 nhà khoa học bị rơi vào lãng quên

Tác giả bài viết bảy tỏ nỗi đau xót khi nghe thông báo về nạn hạn hán ở Tây nguyên rất trầm trọng trong những ngày qua. Nhưng thật đáng tiếc cách đây 28 năm tác giả cùng 24 nhà khoa học bỏ công sức 5 năm trời để nghiên cứu, điều tra và báo cáo kiến nghị dày 42 trang về tình hình hạn hán ở Tây nguyên...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Văn Chiển
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Tác giả bài viết bảy tỏ nỗi đau xót khi nghe thông báo về nạn hạn hán ở Tây nguyên rất trầm trọng trong những ngày qua. Nhưng thật đáng tiếc cách đây 28 năm tác giả cùng 24 nhà khoa học bỏ công sức 5 năm trời để nghiên cứu, điều tra và báo cáo kiến nghị dày 42 trang về tình hình hạn hán ở Tây nguyên, tuy nhiên không ai quan tâm đến các kiến nghị đó. Theo tác giả, hạn hán một phần vì thiên tai, phần vì nhân tai...