Quy định pháp luật về quản lý tài chính và thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp

Sách tập hợp các văn bản pháp luật hiện hành của nhà nước quy đinh về quản lý tài chính, thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1999
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 346.07 Qu600đ
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn