Đak lak sau 30 năm giải phóng: Kỷ niệm 30 năm ngày giải phóng Đak lak

Bài viết cho báo Nhân dân của đồng chí Bí thư tỉnh uỷ Đắc lắc về những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội tỉnh nhà nhân kỷ niệm 30 năm sau ngày giải phóng Buôn Ma Thuột (10-3-1975 -- 10-3-2005)

Lưu vào:
Tác giả chính: Y, luyện Niêkdăm
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!