Người xưa chống tham nhũng

Các triều đại phong kiến xưa đã coi trọng việc chống tham nhũng, ví như thời nhà Nguyễn có luật Hồi Ty rất sâu sắc. Theo luật này, các cấp thuộc chính quyền phải triệt để chấp hành theo nghĩa là nghiêm cấm, như: Không bố trí quan lại về nơi quê hương bản quán có quan hệ họ hàng; các quan đầu tỉnh kh...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Ngọc Bích
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!