Bí mật thành Cổ Loa - truyền thuyết trở về cuộc sống

Những kết quả cuộc khai quật khảo cổ ở thành Cổ Loa đã cho cơ sở khoa học về truyền thuyết thời kỳ an Dương Vương là có thật, sự phát triển văn hoá liên tục qua nhiều thời kỳ nối tiếp nằm ở phía Tây thành. Khu vực đền thờ An Dương Vương tồn tại rất lâu đời, gắn bó với quá trình tồn tại của vùng đất...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Thu Thuỷ
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!