Jerusalem - miền đất thánh

Giới thiệu về thành phố Jerusalem hình thành từ thiên niên kỷ thứ 4 TCN được xem là vùng đất thánh, nơi tụ hội 3 dòng tôn giáo chính là đạo Hồi, thiên chúa giáo và đạo Do thái, vùng đất văn hoá đa dạng...

Lưu vào:
Tác giả chính: Khánh Linh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!