Những bước thăng trầm của con đường tơ lụa

Con đường tơ lụa là con đường giao thông đường bộ từ Trung Quốc qua Cam Túc, Lương Châu, các nước Hồi ngột sang thế giới phương Tây. Từ những năm 100 trước Công nguyên, đời Hán tơ lụa Trung Quốc đã du nhập sang các nước Ba Tư, La Mã đồng thời các doanh nhân vùng khác cũng tìm đường đến với Trung Hoa...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nhu Thụy
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!