Đảng Nhân dân cách mạng Lào, cội nguồn sinh ra từ Đảng Cộng sản Đông dương

Nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Đảng NDCM Lào, bài báo giới thiệu quá trình lịch sử hình thành và phát triển. Sự ra đời của Đảng NDCM Lào là sự kiện lịch sử quan trọng của dân tộc và cách mạng Lào...

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!