Mỹ đã bắt đầu cuộc chiến tranh ở Việt nam như thế nào

Ngày 30-4-1975 các cánh quân giải phóng tiến vào Sài gòn, đánh dấu sự thất bại hoàn toàn của Mỹ ở Việt nam. Nhìn lại lịch sử, Mỹ muốn chiếm đóng việt nam kể từ khi quân Pháp thất bại ở Điện Biên Phủ ngày 7-5-1954...

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Đăng Song
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!