Thiên anh hùng ca đường Hồ Chí Minh huyền thoại - Mở đường trên biển với đoàn tàu không số: Kỷ niệm 30 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975--30/4/2005)

Bài viết về lịch sử con đường huyền thoại trên đất liền và trên biển phục vụ cho cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc ta...

Lưu vào:
Tác giả chính: Bùi, Đình Nguyên
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!