Một quyết định táo bạo, thông minh, một chiến công hiển hách, một mùa xuân toàn thắng: Kỷ niệm 30 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Ghi chép của tác giả về lời kể của Đại tướng Chu Huy Mân, tư lệnh kiêm chính uỷ mặt trận Tây nguyên và tư lệnh Quân khu V giải phóng Huế-Đà nẵng...

Lưu vào:
Tác giả chính: Hồng Sâm
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!