4 giai đoạn trong đời một người đàn ông

Các nhà phân tích phương Tây đã chia cuộc đời của người đàn ông thành 4 giai đoạn: Giai đoạn 1: Trẻ, ngây thơ và bốc đồng; Giai đoạn 2: Lớn tuổi hơn nhưng chưa khôn ngoan; Giai đoạn 3: Khôn ngoan già dặn; Giai đoạn 4: Tuổi già cay đắng, có thể có những điều không phù hợp với truyền thống văn hóa phư...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Triều Đông
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!