Hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp để vừa bảo đảm công bằng vừa bảo đảm phát triển kinh tế-xã hội

Bài phát biểu của Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Hộ Luật gia Việt nam và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh ngày 4-4-2005, tại Hà nội

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Đức Lương
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!