Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước thắng lợi vĩ đại của bản lĩnh và trí tuệ Việt nam

Toàn văn bài tham luận của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Hội thảo khoa học Đại thắng mùa xuân năm 1975 - Bản lĩnh và trí tuệ Việt nam, được tổ chức trong 2 ngày 14 và 15-4-2005, tại Hội trường Thống Nhất tp.HCM. Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Võ, Nguyên Giáp
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!