Cuộc hội tụ Văn Lang

Bài dẫn những sự kiện lịch sử về quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc ta bắt đầu từ Hùng Vương, hiệu là nước Văn Lang...nhân Giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2005 được tổ chức như là Quốc giỗ...

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Văn Lan
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!