Cuộc ra quân chưa từng có trong lịch sử dân tộc

Nhân kỷ niệm 30 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975--30/4/2005), bài giới tổng hợp một số tiềm lực kinh tế, quân sự, ngoại giao của Việt Nam được huy động trong cuộc tổng tiến công trong chiến dịch Hồ Chí Minh, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Bùi, Đình Nguyên
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!