Hệ thống văn bản pháp luật hiện hành về an toàn lao động và vệ sinh lao động

Sách hệ thống các văn bản pháp luật của nhà nước quy định về vấn đề an toàn lao động, vệ sinh lao động và được sắp xếp từng phần: văn bản của CP, văn bản liên bộ, văn bản của Bộ Lao động-thương binh và xã hội, văn bản của các bộ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Việt Nam. Bộ Lao động-thương binh và xã hội
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lao động-xã hội, 1999
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 344.01 H250t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn