Những chuyện xung quanh bài hát Tiến về Sài Gòn

Bài hát Tiến về Sài Gòn của cố Nhạc sĩ Lê hữu Phước, sáng tác năm 1967 chuẩn bị cho cuộc tổng tiến công mùa xuân năm 1968. Cuốn băng ghi âm bài hát được gìn giữ 8 năm sau phục vụ cho chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Và người thể hiện bài hát được phát trên đài Tiếng nói Việt nam ngay sau lời tuyên bố...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Phương Anh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!