Cuộc ra quân chưa từng có trong lịch sử dân tộc

Bài tổng hợp sức mạnh to lớn của hậu phương đã huy động về sức người, sức của để đảm bảo cho thắng lợi ngoài tiền tuyến trong cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Vào thời điểm 1975 dân số miền Bắc chỉ có 17 triệu người, trong khi đó lực lượng vũ trang ra có lúc lên đến 2,26 triệu người, nếu kể cả cá...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Bùi, Đình Nguyên
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!