Đưa đất nước tiến kịp thời đại với ý chí mãnh liệt như ý chí giành độc lập, thống nhất

Toàn văn bài diễn văn của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc mít tinh kỷ niệm 30 giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, được tổ chức tại Hội trường Ba Đình, Hà Nội, sáng 29-4-2005

Lưu vào:
Tác giả chính: Phan, Văn Khải
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!