Chủ tịch Hồ Chí Minh với dự đoán về ngày đại thắng: Nhân kỷ niệm 30 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước

Bằng những lời nói, bài viết của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa ra những dự đoán về ngày đại thắng, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Đó chính là khả năng tiên tri thiên tài của Người. Lời tiên đoán đó có trong lời bế mạc tại lễ kỷ niệm Quốc khánh 2-9-1960 tổ chức tại nhà hát Lớ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê Cường
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!