Chỉ mục các quy định pháp luật đối với cán bộ, công chức\

Sách hệ thống các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức theo từng vấn đề: tuyển dụng, nâng ngạch công chức, những việc cán bộ, công chức không được làm, quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm, đào tạo, tiền lương... của cán bộ, công chức và giới thiệu 67 văn bản PL có liên quan...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Trung
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Thống kê, 2000
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 342.068 Ch300m
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn