Những giải pháp bảo vệ môi trường

Với tình trạng môi trường nước ta hiện nay vẫn đang bị ô nhiễm và suy thoái do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan tạo ra những hạn chế và thách thức, vừa qua Hội nghị Môi trường toàn quốc 2005 đã đưa ra những giải pháp bảo vệ môi trường, nâng cao hiệu quả và hiệu lực của bộ máy quản lý Nhà nướ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn Đình
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!