Quyền được chết: Sao không cho?

Xung quanh việc luật hoá quyền được chết và quyền mang thai hộ, đã có nhiều ý kiến khác nhau, nhiều khi trái ngược nhau được các ĐBQH nêu lên tại phiên họp góp ý dự án Luật Dân sự (sửa đổi) ngày 6 và sáng 7/5/2005

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Thọ Bình
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!