Xây dựng Nhà nước pháp quyền là quy luật phát triển của Nhà nước XHCN

Khi bàn về việc xây dựng Nhà nước pháp quyền - một mô hình Nhà nước dân chủ mà chúng ta đang xây dựng, TS. Nguyễn Đình Lộc - ĐBQH đã phân tích những nguyên nhân, đặc trưng và giới thiệu những văn bản chính thức của Đảng và Nhà nước coi NN pháp quyền là một thuộc tính của Nhà nước ta...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!