Cẩm nang hướng dẫn du lịch\

Sách trình bày khái quát về đất nước, con người, bản sắc văn hóa, nghệ thuật, lịch sử, thể chế chính trị Việt Nam; giới thiệu một số di tích lịch sử, thắng cảnh của Việt Nam theo lơi bình của những hướng dẫn viên du lịch

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Bích San
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn hoá-Thông tin, 2000
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 910.2 C120n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn