Hồng quân Liên Xô tiêu diệt đạo quân Quan Đông: Kỷ niệm 60 năm chiến thắng phát xít (9/5/1945-9/5/2005)

Bài viết đã tái hiện lại một cách sinh động cuộc chiến đấu hào hùng của Hồng quân Liên Xô trong việc tiêu diệt đạo quân Quan Đông của Nhật. Như vậy điều quyết định số phận của nước Nhật và làm cho chiến tranh thế giới thứ 2 ở Châu Á sớm kết thúc, chính là do những đòn đánh của Hồng quân Liên Xô, chứ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Bùi, Đình Nguyên
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!