Chánh án TAND tối cao Nguyễn Văn Hiện: Sẽ có thay đổi lớn về tổ chức hệ thống tư pháp

Chánh án TAND tối cao cho rằng sự chuyển biến về cải cách tư pháp chưa đáp ứng được mong mỏi của nhân dân, cần phải có sự thay đổi lớn về tổ chức hệ thống tư pháp, theo định hướng cơ cấu tổ chức tòa án không theo địa giới hành chính, dẫn tới cơ cấu Viện kiểm sát và cơ quan điều tra cũng phải thay đổ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!