Hạn ở hồ Hoà Bình: Ghi nhanh

Bài phóng sự ghi nhanh về đợt khô hạn mà cứ 103 năm mới lặp lại. Đó là cứ mỗi giờ trôi qua nước hồ Hoà Bình ở nhà máy thuỷ điện Hoà Bình lại giảm, làm cho việc sản xuất điện năng gặp nhiều khó khăn, phải điều tiết từ miền Nam ra chi viện cho miền Bắc và thủ đô Hà Nội. Những giọt nước cuối cùng chỉ đ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Ngọc Dũng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!