Luật bình đẳng giới ra đời sẽ tác động nhiều đến nhận thức của toàn xã hội

Nội dung trao đổi của Bà Nguyễn Thị Hoài Thu, Chủ nhiệm UB các vấn đề xã hội của QH với báo Phụ nữ VN xung quanh vấn đề bình đẳng giới nhân Luật Bình đẳng được QH bổ sung vào chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ QHK11

Lưu vào:
Tác giả chính: Hải Đăng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!