Hà Nội và tp.Hồ Chí Minh tụt hạng vì tính minh bạch: Xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh về môi trường kinh doanh

Căn cứ 9 tiêu chí được Phòng Thương mại và công nghiệp VN và Dự án nâng cao năng lực cạnh tranh VN dựa vào để tính chỉ số năng lực cạnh tranh. Xếp trong tốp đầu có: Bình Dương, Đà Nẵng, Vĩnh Long, Bến Tre..., còn hai tp.lớn là Hà Nội và tp.Hồ Chí Minh tụt xuống hạng 14 và 17...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Thu Huyền
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!