Tôi không chối bỏ trách nhiệm

Nội dung trả lời phỏng vấn của Bộ trưởng Bộ công nghiệp Hoàng Trung Hải với báo Tuổi trẻ tp.HCM về vấn đề khủng hoảng thiếu điện như hiện nay. Các vấn đề được đề cập gồm: An ninh năng lượng, quản lý, mở cửa cho cạnh tranh, điện nguyên tử......

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!