Gia đình hạnh phúc vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển kinh tế-xã hội

Bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị triển khai Nghị quyết số 47/NQ-TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình, ngày 26-5-2005

Lưu vào:
Tác giả chính: Phan, Văn Khải
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!