Những tên gọi khác của Bác Hồ

Trên con đường cách mạng đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bác đã có rất nhiều lần đổi tên gọi. Bài giới thiệu về những tên gọi của Bác kể từ khi với tên Nguyễn Tất Thành từ Phan thiết vào Sài gòn đầu tháng 2-1911...và cho đến sau cách mạng tháng 8-1945 ở địa vị là Chủ tịch nước Bác lấ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm, Ngọc Hoan
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!