Vào Nam trên chuyến tàu đầu tiên

Hồi ký của tác giả, nguyên Trưởng phòng TK đường sắt, về lịch sử phát triển tuyến đường sắt Việt Nam, đặc biệt về con tàu đầu tiên vào Nam khi đất nước thống nhất, đó là ngày 31-12-1976

Lưu vào:
Tác giả chính: Hà, Ngọc Trường
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!