Trích dẫn APA

Đào, N. Đ. Học tập bài viết của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Chicago Style Citation

Đào, Ngọc Đệ. Học Tập Bài Viết Của Đại Tướng Võ Nguyên Giáp.

Trích dẫn MLA

Đào, Ngọc Đệ. Học Tập Bài Viết Của Đại Tướng Võ Nguyên Giáp.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.