Nghịch lý đình công: Chào buổi sáng

Từ thực tế các cuộc đình công ngày càng tăng và hầu như đều mang tính tự phát, dẫn tới việc các cơ quan chức năng không thể can thiệp bằng pháp lý, đòi hỏi cần cụ thể hóa Bộ luật Lao động tại mục đình công và thủ tục giải quyết các cuộc đình công, cùng với việc phải có các tổ chức công đoàn ở các do...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Ngọc Minh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!