Văn phong báo chí của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tài sản vô giá của chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho dân tộc Việt Nam và những người hoạt động sự nghiệp báo chí là những tác phẩm báo chí được kết tinh chủ nghĩa yêu nước thương dân, văn phong của người viết vì dân, viết sao cho dân dễ hiểu...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Hải Luận
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!