Về mô hình quản lý kinh tế ở Việt Nam\

Cuốn sách nêu lên sự cần thiết khách quan của việc hình thành mô hình quản lý kinh tế mới đồng thời đưa ra một số phương hướng, biện pháp và kiến nghị để xây dựng mô hình đó, nhằm đáp ứng được yêu cầu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phù hợp với nền kinh tế thị trường ở nước ta trong giai đoạn h...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Ngô, đình Giao
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học và kỹ thuật, 1996
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 330.9597 V250m
Bản Unknown Checked outHạn: 11-24-2004 00:00  Gọi tài liệu này về