Văn bản pháp luật về phụ nữ và trẻ em

Sách tập hợp các văn bản pháp luật về hôn nhân gia đình, kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ phụ nữ, trẻ em, về chính sách ưu đãi và phát triển phụ nữ, chính sách với lao động nữ, chính sách bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em quy định về lao động, bảo trợ, vui chơi giải trí cho trẻ em...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2000
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 342.087 V115b
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn